Browsing: Propovijedi

Svečan dan nam osvanu (Uznesenje BDM-e)

0

Zajednica hrvatskih vjernika u Wollongongu (Australija) proslavila je u subotu, 11. kolovoza 2018., svetkovinu Uznesenja BDM-e ili Veliku Gospu. Pred 700 vjernika fra Šimun Markulin izrekao je sljedeću propovijed: Draga moja braćo i sestre, svečan dan nam osvanu, sunce svojim zrakama i danas obasjava našu crkvu, naš centar i naš Wollongong. Sunce s visine obasjava naša lica, daje nam toplinu, svjetlost i sjaj, i tako nam daje da ne hodamo u mraku, već da vidimo, da jasno razlučujemo. Molimo da nam Sunce s visine obasja današnje misli i djela, kako bismo razabrali važno od nevažnoga, bitno od nebitnoga, dobro od…

Kralj i sudac svega stvorenja (34. nedjelja kroz god. – A)

0

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA – Godina A ČITANJA: Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 Prispododoba o posljednjem sudu u Mt 25,31-46 razlikuje se od drugih prispodoba po tome što je njezina poruka otprve jasna svakomu tko je čuje ili pročita. Naša djela su kriterij po kojem ćemo biti suđeni na kraju života. Bili toga svjesni ili ne, u našem odnosu prema bližnjemu zrcali se naš odnos s Bogom. Pa ipak, uza svu svoju jasnoću prispodoba o posljednjem sudu toliko je bogata da svaki put u njoj možemo otkriti neki novi detalj. I to važan. Sveti apostol Pavao…

Gospodar talenata (33. nedjelja kroz god. – A)

0

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Izr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1Sol 5,1-6; Mt 25,14-30 U prispodobi o talentima gospodar prije odlaska na put dijeli svojim slugama talente prma njihovim sposobnostima. Jednomu daje pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan. Prema tomu, ovaj treći sluga najmanje je sposoban. Prvi je upotrijebio onih pet dobivenih talenata i stekao još pet. Drugi je s dva talenata stekao još dva. A onaj s jednim talentom nije s tim talentom stekao ništa. Na kraju gospodar pohvaljuje i nagrađuje prvu dvojicu, a trećega grdi i kažnjava. U svemu tome lebdi u zraku jedno pitanje.…

Poniznost djece Božje (31. nedjelja kroz god. – A)

0

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Mal 1,14b – 2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1Sol 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 Nakon povratka iz babilonskoga sužanjstva svećenici u Izraelu nisu više bili samo vjerski službenici. Oni su postali glavni čuvari Izraelove i vjerske i nacionalne posebnosti u odnosu na druge narode i vladare. Dužnost svećenika ne iscrpljuje se samo u obdržavanju obrednoga hramskoga bogoslužja. Oni trebaju učiti narod Zakonu, a to podrazumijeva da sami dobro poznaju Zakon, da ga stalno proučavaju, da ga prepisuju i i vjerodostojno tumače, te da ga prenose iz koljena u koljeno. Zbog svega toga prorok Malahija oštrim…

Ljubi Boga čitavim srcem, dušom i snagom (30. nedjelja kroz god. – A)

0

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Izl 22,20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40 Ljubiti Boga prva je i najveća zapovijed, ali Isus uz nju spominje i zapovijed ljubavi prema bližnjemu jer su to dvije nerazdvojive zapovijedi o kojima visi sav Zakon i Proroci. Što znači ljubiti? Različiti ljudi shvaćaju ljubav na različite načine. To vrijedi i za različiti skupine ljude, za različite narode i naraštaje; ljude koji su živjeli u različitim povijesnim razdobljima i koji žive na različitim krajevima svijeta. Pa ipak, u svim tim različitostima uvijek se radi o istim odnosima. O odnosu prema Bogu i o…

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (29. nedjelja kroz god. – A)

0

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5-7-10a.10c; 1Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21 Jedno od najvećih razočaranja u Isusa koje su doživjeli narodne starješine, glavari svećenički, saduceji, farizeji i ostale sljedbe onoga vremena vjerojatno je bilo u trenutku  kad su shvatili da Isus,  koji se zvao Mesija, nije ima nakanu mijenjati vanjske političke strukture niti je pokazao naznaku da se želi boriti protiv tuđinske rimske vlasti u Judeji i Galileji. Njihova očekivanja od Mesije bila su današnjim rječnikom rečeno izrazito političke naravi. Nadali su se da će Mesija sloboditi svoj narod rimske vlasti i ponovno uspostaviti…

Biti obučen u Krista (28. nedjelja kroz god. – A)

0

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 Od mnogih poruka koju možemo iščitati iz prispodobe o svedbenoj gozbi jedna se odnosi na sliku i stvarnost Crkve. Crkva je zajednica pozvanih i sabranih. Različitost negativnih odgovora na poziv kralja koji je pripravio svadbu svoga sina uklapa se u opće pravilo. Razloga za negativan odgovor na poziv uvijek ima mnogo i na različite se načine mogu opravdati. Jedan uzvanik ipričava se zauzetošću njivom, drugi trgovinom, a ostali, koji su pohvatali i poubijali kraljeve sluge, otvoreno pokazuju da ne žele doći na svadbu…

Vinogradari u Božjem vinogradu (27. nmedjelja kroz god. – A)

0

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Iz 5,1-7: Ps 80,9.12-16.19-20; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 U pjesmi o vinogradu koju nalazimo kod proroka Izaije sam autor tumači njezinu simboliku. Vinogradar je Bog, Gospodin nad vojskama, a vinograd je njegov narod. Ta slika bila je bliska ljudima Izaijina vremena, a i danas je bliska ljudima koji se bave poljoprivredom i vinogradarstvom. Svi znaju koliku pažnju treba posvetiti vinogradu da bi donio dobar urod. Svi znaju da vinograd nije jednogodišnji nasad, nego je potrebno više godina čekati da donese rod, a potom stalno u njemu raditi. Ako bi se samo…

Promijeniti način života (26. nedjelja kroz god. – A)

0

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Ez 18,25-28; Ps 25,4b-6.7b-9; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 Prispodoba  o dvojici braće koju otac šalje u vinograd neodoljivo podsjeća na završni dio Isusova govora na gori kada je rekao: „Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.“ (Mt 7,21). No u ovoj prispodobi imamo jednu dodatnu notu. Ovdje se, naime, ne radi o dvojici braći, koja su oba pozitivno odgovorila na očevu zapovijed da idu u vinograd, a onda jedan to izvršio, a drugi ne. Ovdje se…

Neka naš rad bude i naša hvala Gospodinu (25. nedjelja kroz god. – A)

0

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – A ČITANJA: Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a Zaključna rečenica „Tako će posljednji biti prvi, prvi posljednji.“ (Mt 20,16) u prvi plan prispodobe o radncima posljednjega sata stavlja poruku koja je uperena protiv zavisti onih koji misle da im je nešto uskraćeno ili ukradeno kad vide da tko ima ili dobiva nešto više ili bolje od njih. Gospodar vinograda koji je dao jednaku plaću svim radnicima bez obzira na vrijeme koje su proveli na poslu nije nikomu učinio štetu. S radnicima koji su počeli raditi rano ujturo on se pogodio za…

Praštanje kao životni stav (24. nedjelja kroz god. – A)

0

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Godina A ČITANJA: Sir 27,30 – 28,7; Ps 103,1-4.8.10-12; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35 U Blaženstvima kojima započinje Isusov Govor na gori stoje i ove riječi: „Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!“ (Mt 5,7). To zvuči kao neko opće pravilo po kojem će svatko dobiti ono što zaslužuje. Znači li to da milosrđe moramo zaslužiti i možemo li iz toga izvući zaključak da će nemilosrdnima milosrđe biti uskraćeno? Prispodoba o okrutnom dužniku (Mt 18,23-35) pokazuje kako je kažnjen sluga kojemu je gospodar potpuno oprostio ogromni dug koji nikad ne bi mogao vratiti, a on…

Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga (21. nedjelja kroz god. – A)

0

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Godina A ČITANJA: Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8bc; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20 Isusovo pitanje «A vi, što vi kažete tko sam ja?» u odlomku današnjega evanđelja ima posebno značenje za njegova učenika Petra. Pitanje o Isusovu identitetu središnje je pitanje koje se postavlja u Evanđelju, ali u tom pitanju krije se odgovor na pitanje identiteta Isusovih učenika. Kao prvo, Isus pretpostavlja da njihov odgovor o njegovu identitetu mora biti različit od odgovora drugih ljudi. Drugi ljudi to su oni koji ne pripadaju krugu Isusovih učenika i ne dijele  s njime svakodnevni život. Oni na pitanje…

1 2 3 12