Povratak otetog crkvenog zemljišta – primjer župe Bilice

0

Katoličkoj crkvi je “u ime naroda” za vrijeme SFRJ oduzimano zemljište i komisijski dodjeljivano onima koji su bili odani režimu. Novopečeni “vlasnici” nisu se ustručavali zemljište nazivati svojim. I tako desetljećima. Najnoviji primjer iz šibenske župe Bilice potvrđuje da je moguće marljivim i stručnim zalaganjem uknjižiti vlasništvo na Župu odnosno Biskupiju te je tako – barem dijelom – ispravljena desetljetna nepravda i sramota demokratske Hrvatske. Primjer i drugima da se aktiviraju i učine sve kako bi ispravili nanesenu nepravdu.


PRAVNI STATUS NEKRETNINA VLASNIKA ŽUPE

UZENSENJA BDM U BILICAMA

 Čest. zgr. 77/1; zgr. 77/2, K.O. Vrulje Bilice – Crkva Uznesenja BDM

  • Izvršen postupak usklađivanja imena, odnosno naziva vlasnika i posjednika, u zemljišnoj knjizi i katastarskim evidencijama, tako da je sada pravilno upisan kao vlasnik i posjednik: Šibenska biskupija, Župa Uznesenja BDM, Bilice OIB. Prvi postupak je izvanparnični, zemljišnoknjižni pred nadležnim Općinskim sudom u Šibeniku; drugi je upravni, pred Državnom geodetskom upravom, Područni ured za katastar Šibenik.

 Čest. zem. 2992/1, 3220/1, 3221/2, 3242/2  K.O. Vrulje-Bilice

  • Radi se o zemljištima zvanim „Gospinac“ i „Dračinac“ ranije uknjiženo nazivom „Chiesa della Pomisljaj“ (ukupne površine: 7679 kvadratnih metara. Dio je građevinsko zemljište, a dio poljoprivredno. U Bilicama je vrijednost građevinskog 60 – 70 eura, a poljoprivrednog 20 – 25 eura po kvadratu, np. ur.), a postupak usklađivanja imena, odnosno naziva vlasnika, u zemljišnoj knjizi je također dovršen, tako da je sada pravilno upisan kao vlasnik i posjednik: Šibenska biskupija, Župa Uznesenja BDM, Bilice OIB. Postupci, sudski izvanparnični i upravni isti su kao gore za zgradu Crkve.
  • U posjedovne i katastarskim evidencijama zatražila se i ishodovala promjena posjednika, budući da su se kao posjednici vodile treće osobe i to od revizije posjeda do danas, te je nakon ishodovanja rješenja o promjeni posjednika na ime Župe, žalbu uložile fizičke osobe, upisani posjednici i to u odnosu na nekretnine čest. zem. 3220/1, 3221/2 K.O. Vrulje Bilice. Postupak po žalbi je okončan odlukom o odbijanju žalbe, čime je Župa dobila ovaj spor.

OBJAŠNJENJE

Revizija posjeda (posjedovne evidencije) rađena je 50.tih godina prošlog stoljeća za sve katastarske općine, na način da se oformilo posebno tijelo (komisija) koja je imala zadatak na terenu utvrditi stvarnog posjednika zemljišta. Komisija je posao odrađivala više godina u suradnju s predstavnicima mjesne vlasti (tadašnje Mjesne zajednice) bivše države. U tom procesu „stradali“ su i crkveni posjedi, odnosno jednostranim aktom (zapisnik o stanju na terenu), došlo je do brisanja iz evidencije pravne osobe Katoličke Crkve, te su upisivani kao posjednici fizičke osobe koje su tvrdile da je to njihovo zemljište. Na temelju tako ustrojene „nove“ posjedovne evidencije, 40-tak godina kasnije, mahom poslije Domovinskog rata, pa do danas, provode se postupci pred sudovima radi usklađivanja zemljišnih knjiga sa katastarskom evidencijom (iako bi ispravno bilo obratno uskladiti: dakle, katastar za zemljišnom knjigom).

Ovakvo stanje stvari zatečeno je i za nekretnine vlasnika Župe Uznesenja BDM Bilice. Međutim, radilo se o danas zapuštenom zemljištu, tako da upisani posjednici, odnosno njihovi pravni prednici (ostavitelji) nisu ničim mogli dokazati da su posjednici predmetnih nekretnina i samim time nisu uspjeli pobiti uknjižbu prava vlasništva Župe Bilice.

ZAKLJUČAK:

Ne postoji jedinstven model rješavanja zemljišnoknjižnog stanja i stanja posjedovnih evidencija za nekretnine u vlasništvu pravnih osoba Katoličke crkve jer se svaka parnica ili drugi sudski ili upravni postupak specifičan u odnosu na uknjiženo stanje i stanje na terenu. Međutim, važno je napomenuti da je vrijeme dosjelosti (vrijeme samostalnog neposrednog posjedovanja) tuđe nekretnine za crkvena zemljišta određeno na minimalnih 40 godina. Dakle potrebno je da fizička ili pravna osoba 40 godina posjeduje crkveno zemljište da bi mogla tražiti od suda da je utvrdi vlasnikom. U ovih 40 godina ne računa se vrijeme dok je nekretnina imala status tvz. društvenog vlasništva, jer takav status nekretnine nije pogodan za stjecanje stvarnih prava, pa tako niti vlasništva.

Druga, vrlo važna stvar je kvalifikacija posjeda. Posjed, osim samostalan (da se posjeduje stvar kao da si već njezin vlasnik), i neposredan (da se taj posjed izvršava osobno i izravno na stvari),  mora biti barem pošten, a to znači da posjednik ne zna i nije imao razloga za sumnju da stvar (nekretnina) pripada u vlasništvo drugoj osobi (u našem slučaju župi ili župama kao pravnim osobama Katoliče crkve).

mr. sc. Nada Mikulandra, odvjetnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.