Obljetnica prve javne mise koju je papa slavio na jeziku različitom od latinskog

0
Papin Posjet Župi Svih svetih u Rimu ove subote, 7. ožujka, bremenit je povijesnim značenjem. Spomenut će se mise koju je prije točno 50 god. na tom mjestu slavio papa Pavao VI. To je bila prva javna misa koju je papa slavio na jeziku različitom od latinskog.
Pavao VI. je koristio misal u kojem se izmjenjivao latinski i talijanski jezik. Drugi vatikanski sabor (1962.-65.) dozvolio je upotrebu mjesnih jezika umjesto latinskog, koji nikada nije dokinut!
“Saborska liturgijska reforma htjela je više uključiti narod Božji u liturgijska slavlja. Nije mjerilo biti nazočan. Govorilo se “slušao sam misu”. No, u euharistijskom slavlju se sudjeluje. Ne radi se samo o odgovaranju na molitve koje svećenik izgovara. Njihovi životi idu prema oltaru, koji je znak i simbol Krista.” (kard. Herranz)
“Nitko ne može negirati da liturgijski obred na jeziku kojeg ljudi razumiju pomaže da sudjeluju više. Više se na liturgiju ne gleda kao na stvar svećenika oko oltara, nego kao na nešto što se događa u hramu Gospodnjem između naroda i klera.” (kard. Arinze)
“U nekim selima ljudi su molili krunicu za vrijeme mise, jer ništa nisu razumijeli. Sada su svi uključeni. To je velik napredak.” (kard. Cottier)
Misa kojom je tada predsjedao papa Pavao VI. bila je jedan od prvih koraka liturgijske reforme.
foto: francescoocchetta.it
Share.

Comments are closed.