Hrvati, zašto dolazite k meni kad u Zagrebu imate fra Antu Antića?!

0

U srijedu, 4. ožujka, napunja se 50 godina od blažene smrti fra Ante Antića (1893.-1965.). Već kao sjemeništarac, a potom kao klerik i svećenik, fra Ante se isticao izvanredno kreposnim životom, osobito čistoćom i dobrotom srca, poniznošću, jednostavnošću, ljubavlju prema Kristu i Bl. Djevici Mariji, vjernošću Crkvi, svome franjevačkom redu i provinciji. Istodobnom, uronjen u Boga, bio je bliz ljudima i njihovim potrebama i problemima. Zbog svega toga već za njegova života nastao je glas o njegovoj svetosti. Taj glas nastavio se širiti i poslije smrti. Mnogi se preporučuju njegovu zagovoru kod Boga ili mu zahvaljuju za primljene milosti. To je bio dostatan razlog da se godine 1984. pokrene postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Tim je činom o. Antić dobio naslov sluga Božji.

Priča se da je sv. Pio govorio Hrvatima koji su kod njega dolazili na ispovijed u San Giovanni Rotondo: “Hrvati, zašto dolazite k meni kad u Zagrebu imate fra Antu Antića?!”.

Kratki životopis sluge Božjeg Ante Antića:

rodio se 16. travnja 1893. u Prvić-Šepurini na otočiću Prviću kod Šibenika;

– primio je sakrament krštenja 8. svibnja 1893. u župnoj crkvi sv. Jelene. ;

– osnovno školovanje pohađao je u Zatonu od 1899. do 1905.;

– primljen je u sjemenište u Sinju 5. kolovoza 1905. godine;

– ušao je u novicijat na blagdan Rana sv. Franje 17. rujna 1911. godine na otočiću Visovcu. Oblači redovnički habit i uzima krsno ime fra Ante koje mu je učitelj novaka pokušavao tri puta izmijeniti;

– studirao je filozofiju od 1912.  do 1914. u Franjevačkom učilištu u Zaostrogu;

– studirao je teologiju od 1914. do 1918. na Franjevačkoj visokoj bogolosviji u Makarskoj;

zaređen je za svećenika 29. srpnja 1917. godine u crkvi Sv. Lovre u Šibeniku (po rukopoloženju šibenskog biskupa Luke Pappafava);

– slavio je mladu misu u Zatonu na blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza 1917. godine;

– postao je učitelj novaka 1919. godine dekretom Uprave provincije;

– postao je magistar klerika 1925. i vršio tu službu do 1956. godine (u Makarskoj od 1925. do 1946. i u Zagrebu od 1946. do 1956. godine). Kroz to razdoblje svoje slobodno vrijeme posvećivao je molitvi i sakramentu pokore, pisao duhovna pisma, nagovore, vršio duhovne vježbe svećenicima, redovnicama, učiteljicama, profesorima, obiteljima;

– ispovjedao se svakog dana pred bilo kojim svećenikom. Zadnji put se ispovjedio javno pred Provincijalom i pred svom samostanskom braćom u Zagrebu;

umro je na glasu svetosti 4. ožujka 1965. godine u 12.40 sati u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu;

– sprovodne obrede vodio je 8. ožujka 1965. godine u Zagrebu na Mirogoju zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić;

tijelo fra Ante Antića preneseno je s Mirogoja u kriptu Majke Božje Lurdske 15. prosinca 1970. godine;

– u subotu 17. studenoga 1984. godine u prostorijama nadbiskupskog dvora u Zagrebu pod predsjedanjem kardinala Franje Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa,otvoren je postupak za beatifikaciju sluge Božjega oca fra Ante Antića;

– spisi procesa za postupak beatifikaciju obuhvaćaju 13.890 stranica;Ø  u Zagrebu 8. svibnja 1995. godine završena kauza za beatifikaciju;

– u Rimu 31. svibnja 1995. godine otvorena kauza za beatifikaciju.

Izvor: franjevci-split.hr

 

Share.

Comments are closed.